2019-07-17 13:32:19 1e EXLOERMOND - Een rotorblad (wiek) wordt gemonteerd aan een windturbine van Windpark Drentse Monden Oostermoer. De afgelopen jaren zijn meerdere incidenten geweest, gericht tegen mensen die op wat voor manier dan ook verbonden zijn aan de aanleg van windmolenparken. ANP VINCENT JANNINK
2019-07-17 13:32:19 1e EXLOERMOND - Een rotorblad (wiek) wordt gemonteerd aan een windturbine van Windpark Drentse Monden Oostermoer. De afgelopen jaren zijn meerdere incidenten geweest, gericht tegen mensen die op wat voor manier dan ook verbonden zijn aan de aanleg van windmolenparken. ANP VINCENT JANNINK anp / Vincent Jannink

Meer windparken nodig dan gepland

Meer windparken nodig dan gepland

DEN HAAG (MEDIAWATCH) Nieuwe waterstofplannen van het kabinet leiden tot een zeer sterke groei van het landelijke elektriciteitsverbruik. Dat leidt NRC af uit documentatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Gevolg is dat veel meer windparken gebouwd moeten worden dan er tot nog toe gepland zijn.
Door productie van waterstof zal de elektriciteitsvraag in 2030 bijna 30 procent hoger zijn dan nu. Bij de planning van nieuwe wind- en zonneparken tot 2030 door het kabinet is hier echter geen rekening mee gehouden. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving gaat in zijn meest recente prognose hier niet van uit.