Brieven

Brieven

'Dit heeft impact op iedereen in Kootwijk'

Op woensdag 5 augustus hebben vermoedelijk alle huisadressen in Kootwijk een 'Open Brief' ontvangen, zonder afzender.
De brief steekt in op een situatie die is ontstaan na een inmiddels 3 jaar oude administratieve fout van de gemeente Barneveld, ten nadele van een ondernemersechtpaar - Paardensportcentrum Gert van den Hoorn - dat met toewijding paardenevenementen organiseerde gedurende 30 jaar. De vergunning werd 3 jaar geleden per abuis wegbestemd. Resultaat: einde van deze paardenevenementen te Kootwijk waarop het bedrijf is ingericht, en uiteraard het gehele ondernemerschap op rust.
Het geval wil dat nu al drie jaar (vrijwel alle) activiteiten onmogelijk worden gemaakt door enkele direct omwonenden, inspelend op dit abusievelijke ‘wegbestemmen’ van het evenemententerrein door de gemeente Barneveld, met als doel ook toekomende activiteiten te traineren dan wel geheel onmogelijk te maken.
Inmiddels heeft een mediation-traject tussen de betrokken partijen geen oplossing gebracht. De loopgraven lijken zich eerder te verdiepen. Opkomen voor het eigen belang is natuurlijk een democratisch recht (en dat geldt voor beide partijen), maar in het gegeven geval is er veel meer aan de hand. Dit zich almaar verdiepende conflict was er eenvoudigweg nooit geweest als de gemeente indertijd oplettender was geweest. De gemeente heeft indertijd (2017) aangegeven de fout te gaan herstellen en toegezegd het terrein opnieuw van de juiste bestemming te zullen voorzien. Dit is nog altijd geen realiteit. Hoewel de gemeente dan wellicht geen formele partij in dit steekspel is, lijkt een belofte gedaan door een ambtelijk bestuursorgaan op dit niveau (gemeente) geen sinecure, en zijn drie jaren voorbijgegaan zonder oplossing. Het zal je als ondernemer maar gebeuren. Het past niet bij een gemeente als de onze om dergelijk groot ondernemers-leed onopgelost te laten. Het komt mij voor dat de gemeente hier een grote verantwoordelijkheid in heeft, is het niet juridisch, dan wel maatschappelijk en moreel. Deze verantwoordelijkheid wordt met het verstrijken van de tijd alleen maar groter. En ja, ook naar de rechten van de ‘nieuwe’ bewoners c.q. omwonenden mag en moet worden gekeken. Ik ben geen partij in deze situatie (geen relatie met welke betrokkene(n) ook), maar vind het niet kunnen dat als gevolg van een ambtelijke vergissing een aantal burgers zo tegenover elkaar komt te staan. En dan bedoel ik zowel het ondernemersechtpaar alswel de (relatief) nieuwe bewoners. Dit siert domweg niemand en moet door politieke bestuurders worden opgepakt. Dit heeft impact op iedereen, en zeker in een piepklein dorp als het onze.
Ik hoop oprecht op een goede oplossing voor alle partijen, in de hoop en verwachting dat de gemeente Barneveld een betrouwbare partij blijkt te zijn en zich houdt aan eerder gedane toezeggingen, of minstens met gelijkwaardige alternatieven komt. Hoe moeilijk ook, en hoe tegengesteld de belangen ook zijn. Gemeente: neem uw verantwoordelijkheid!
Jaap Vlasblom, Kootwijk