alFitrah-moskee moet openheid geven

alFitrah-moskee moet openheid geven

DEN HAAG (ANP) Het bestuur van de stichting alFitrah in Utrecht moet informatie verstrekken over zijn financiële handel en wandel.

In een kort geding wees de rechter in Den Haag vrijdag de eis toe van een speciale commissie van de Tweede Kamer, die onderzoek doet naar de financiering van moskeeën in Nederland.

De alFitrah-moskee weigerde inzage in de financiën, hoewel er de plicht is mee te werken.

De speciale Kamercommissie wil erachter zien te komen of er geldstromen uit het buitenland naar moskeeën vloeien die leiden tot "ongewenste beïnvloeding".

De commissie werd in het leven geroepen na onthullingen dat tientallen islamitische organisaties miljoenen euro's uit de Golfstaten ontvangen. De vrees bestaat dat geld uit deze zogenoemde onvrije, fundamentalistische landen kan leiden tot radicalisering van moslims.

De rechtbank heeft in totaal zes stichtingen bevolen de administratie en financiële gegevens aan de commissie over te dragen, op straffe van een dwangsom. Indien het bevel niet binnen twee weken wordt opgevolgd, moeten de gedagvaarde stichtingen 2000 euro per dag betalen, met een maximum van 1 miljoen euro.

WEIGERINGEN Volgens de rechtbank in Den Haag is de gevraagde informatie noodzakelijk voor het onderzoek. De Kamer zag zich genoodzaakt het bestuur van de stichting alFitrah voor de rechter te slepen, nadat herhaaldelijk was geweigerd de gevraagde documenten en inlichtingen te geven.

De stichting alFitrah weigerde onder meer om privacyredenen, op basis van godsdienstvrijheid en wegens vermeende discriminatie medewerking aan het onderzoek. Verder voerde alFitrah aan dat het overgrote deel van de gegevens reeds in 2016 door de FIOD in beslag is genomen en dus in overheidshanden is. Volgens de rechter kunnen de andere vijf stichtingen de gevraagde gegevens overhandigen omdat daarop geen beslag is gelegd.