Het - nog niet helemaal complete - team wijkboa's'en wijkagenten. Elke maand licht de Barneveldse Krant een koppel uit.
Het - nog niet helemaal complete - team wijkboa's'en wijkagenten. Elke maand licht de Barneveldse Krant een koppel uit. Pauw Media

Nieuw in Barneveld: [de wijkboa]

Boa en wijkagent voortaan vaste gezichten in de wijk

De nieuwe rol van de boa's als spil in de wijk voor bewoners en gemeente, is de kern van het wijkgerichte werken dat als onderdeel van het integraal veiligheidsplan vorig jaar september is ingevoerd. Dit jaar moet deze werkwijze in Barneveld duidelijk handen en voeten krijgen

,,Tot voor kort deden alle boa’s gezamenlijk alle taken’’, legt Dirk Klein (teamleider veiligheid van de gemeente Barneveld) uit. ,,Ze waren met elkaar verantwoordelijk voor heel Barneveld. Er waren wel specialismen, maar in de praktijk was deze gezamenlijke werkwijze niet altijd even handig. Bij bijvoorbeeld jongerenoverlast in een bepaalde wijk, ging de ene keer de ene boa ernaartoe en de volgende keer een andere. De structuur ontbrak. Daarom hebben we de acht boa’s verdeeld over de wijken en elk van hen gekoppeld aan een wijkagent.’’


VOORDELEN De nieuwe samenwerking in de wijk biedt volgens oud-wijkagent Bas van den Hee (operationeel expert van de politie) verschillende voordelen. ,,Door een-op-een contact tussen wijkagent en wijkboa leer je elkaar goed kennen en ontstaat een goede informatieoverdracht. Ze zullen samen ook vergaderingen bezoeken van bijvoorbeeld het wijkplatform, Plaatselijk Belang of de ondernemersvereniging. Zo weten ze heel goed wat er in hun wijk speelt en’’, vervolgt hij met een lachje ,,leren ze er hun pappenheimers goed kennen.’’

Klein geeft daarvan een concreet voorbeeld. ,,Elk jaar is een bron van ergernis dat na de zomervakantie campers en caravans lang voor de woning blijven staan. Daar wordt ook tegenop getreden, maar wat we misten is dat de boa zicht had op zijn eigen wijk en het probleem vóór kon zijn. Dat geldt ook voor overlast door afval dat op straat is gegooid. Als je je wijk goed kent, weet je welke mensen daar steeds verantwoordelijk voor zijn en kunnen ze er direct op worden aangesproken.’’

Door de komst van de wijkboa kunnen wijkbewoners bepaalde problemen ook direct bij hem of haar melden in plaats van bij de wijkagent. Van den Hee is daar blij mee. ,,De taken van de politie liggen met name op het gebied van opsporing en handhaving. Wat geregeld gebeurde is dat er meldingen bij de wijkagenten binnenkwamen, die eigenlijk bij een boa thuis hoorden.’’ Hij vervolgt gekscherend: ,,We zeiden wel eens tegen elkaar dat als er brand is je de brandweer belt, als je ziek bent de ambulance en als je het niet weet de politie.’’

Wie in zijn wijk overlast ervaart door bijvoorbeeld blaffende honden, afval, hondenpoep of jongeren, kan de wijkboa inschakelen. Boa’s kunnen ook optreden tegen parkeerovertredingen. Klein erkent in dat verband dat het imago van de boa landelijk wat negatief is. ,,Veel mensen denken dat boa’s alleen geparkeerde auto’s controleren. Dat is al lang niet meer zo. Ze pakken overlast aan, houden toezicht op de horeca en signaleren problemen.''

SUCCES De werkwijze met wijkboa’s heeft volgens de twee coördinatoren al haar vruchten afgeworpen. ,,Er was vorige maand parkeeroverlast bij een school in Voorthuizen’’, vertelt Klein. ,,De wijkboa en wijkagent gingen in gesprek met de school. Die bedacht samen met hen een plan van aanpak. De school communiceerde die aanpak naar de ouders. We merkten dat als er dan tóch een proces verbaal valt voor fout parkeren, dat er dan alom begrip voor is. Deze aanpak heeft geleid tot een duidelijke verbetering van de situatie.’’

Om hen op de andere werkwijze voor te bereiden, hebben de boa’s een cursus gehad. ,,Mensen melden lang niet alles’’, weet Van den Hee. ,,Maar de wijkboa is zichtbaar in de wijk aanwezig en krijgt problemen door een proactieve aanpak eerder te horen. Dan kun je er dus ook in een vroeg stadium mee aan de slag gaan. Zo maak je de wijk samen een stuk veiliger.’’ Klein: ,,Een boa die zijn wijk goed kent, valt meer dingen op en gaat ook meer dingen oppakken. Die weet bijvoorbeeld dat er ergens een pand al langer leeg staat en dan valt misschien een keer een rare geur of iets anders op wat zou kunnen duiden op de productie van drugs.’’

INTEGRALE CONTROLES Het wijkgerichte werken bestaat niet alleen uit de introductie van de wijkboa. Voortaan zal vier keer per jaar een zogenoemde integrale controle plaatsvinden, waaraan vertegenwoordigers van politie, gemeente (bijvoorbeeld de boa's), brandweer, en Omgevingsdienst De Vallei meedoen. Klein: ,,Nieuw daaraan is dat we het hebben omgedraaid: We wachten niet tot er meldingen komen, maar we plannen de controles een jaar vooruit. Alle veiligheidspartners hebben deze data dan vastgelegd, zodat we verzekerd zijn van de aanwezigheid van iedereen. En we nemen geen melding als uitgangspunt, maar voeren een controle uit op basis van bijvoorbeeld het vermoeden van een hennepkwekerij.'' Begin oktober vond de eerste controle plaats, georganiseerd door de gemeente. Die was in het kader van de bestrijding van ondermijning.

Klein stelt dat de nieuwe werkwijze met de wijkboa's een groeiproces is. ,,We hopen dat in de loop van dit jaar alle inwoners van de gemeente Barneveld zowel hun wijkagent als hun wijkboa kennen en bovendien weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen.''

In de eerste aflevering op zaterdag 25 januari vertellen wijkboa Fred Grootveld en wijkagent Marco Kramer (Terschuur, Zwartebroek en Harselaar) over hun samenwerking.

Coördinatoren Bas van den Hee en Dirk Klein.