De nieuwe prijsklassegrenzen waar nieuwbouwplannen aan moeten voldoen worden op 1 januari 2021 geïntroduceerd. De bestaande prijsklassen staan niet alleen door de oplopende marktprijzen (in combinatie met de lage rente) onder druk. De verhoging wordt ook ingegeven door de verder toenemende bouwkosten en de extra kosten voor verduurzaming. Nieuwe bouwvergunningen moeten vanaf 1 januari voldoen a...