Voor Barnevelder Helmig, woonachtig aan de Iepenhof in Vliegersveld, reden om een berichtje naar de redactie te sturen. ‘De politiek maakt zich nu zorgen over de toestroom van mensen uit het westen van het land, maar dat is mijns inziens niets nieuws, want het merendeel van de nieuwe bewoners in deze wijk kwam vijftig jaar geleden ook van buiten Barneveld’. Dat blijkt inderdaad uit een telefoni...