Jurre Jochemsen

Bijna 25 jaar na het oprichten van de Stichting Tennishal Barneveld is deze officieel per 1 februari bestuurlijk gekoppeld aan de LTC Barneveld, zo legt de Barnevelder - sinds vier jaar voorzitter op sportpark De Watermolen - uit. ,,Ofschoon zowel de Stichting als de vereniging juridisch zelfstandig blijven bestaan, is de finale zeggenschap bij het bestuur van de LTC gelegd. Wij vormen nu een bestuur van zeven mensen dat nu als het ware boven de club en stichting werkt. De gezichten staan daardoor beter dezelfde kant op en dit was in het verleden niet altijd het geval. Het is een positieve boost voor ons allemaal.”
['GEEN FUSIE'] Reden voor het bovenstaande besluit is dat de stichting wilde stoppen. Buers: ,,We wilden geen fusie. Om de belangen van de tennishal goed te blijven vertegenwoordigen, komt er een speciaal daartoe bestemde commissie én een extra bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de tennishal. Die gaat zich ook bezighouden met de organisatie van eventuele toernooien binnen. Officieel is dit alles nog niet, het bestuurslid moet namelijk nog verkozen worden bij de algemene ledenvergadering op 17 februari.” Bestuursleden nu zijn voorzitter Erik Buers, Herbert Cramer (CWT, Commissie Wedstrijd Tennis en algemene zaken), Ada van Ginkel (bestuurslid tennis), Ed Pellen (parkbeheer), Wouter Geesink (secretaris), Ralph Trentelman (algemeen) en notulist Jan van Heerikhuize. Buers sluit af: ,,Dit is als gezegd zeker een positieve boost voor het hele tennispark en het doel is verder om ook nog meer mensen naar de hal te trekken, met nadruk leden én niet-leden. Verder is het ook positief dat er zwarte cijfers worden geschreven. Wel zou het mooi zijn als we het aantal leden van de LTC kunnen gaan verhogen. Er kunnen er zeker meer bij dan de huidige 600. Daar gaan we voor.”