André van der Velde

,,Vooraf wisten we niet hoeveel mensen zouden komen, tien of honderd, dus dus met zestig zijn we heel tevreden”, vertelt Arjan Kleijer, een van de vier initiatiefnemers. ,,Belangrijk om te constateren is dat er écht belangstelling is voor Sportclub Barneveld. Zo vinden mensen het erg prettig om met één abonnement meerdere sporten te kunnen doen. We gaan er dus ook zeker mee door.’’

Binnen Sportclub Barneveld zullen ook sporten mogelijk zijn die hier nog niet zijn. ,,We merkten dat er belangstelling is voor onder meer atletiek, boksen, zwemmen en handbal. En ook voor golf trouwens, maar dan heb je wel heel veel terrein nodig.’’

Kleijer is blij met de vele vragen die maandagavond werden gesteld. ,,Die bleken echt van meerwaarde. Zo was er een een vraag of gehandicapten mee kunnen doen binnen het concept. Voor hen zijn er in Barneveld immers weinig mogelijkheden te sporten. En dat kan bij ons nadrukkelijk, we zoeken juist de verbinding tussen iedereen die met plezier op zijn of haar eigen niveau wil sporten. We hebben waarschijnlijk wel een ander soort trainer nodig, maar dat zal geen probleem opleveren.’’

Kritische vragen waren er ook, bijvoorbeeld of alle sporten op één locatie, een sportcampus, haalbaar is. ,,Dat weten we nog niet, we gaan er wel voor, want dat zou het mooiste zijn.’’ Ook de financiën kwamen aan bod. ,,We hebben uitgelegd dat ons concept mogelijk is vanaf honderd leden.’’ Vragen waren er ook over het ontbreken van vrijwilligers in het concept. ,,Dat hebben we wat genuanceerd. Voor het financiële plaatje hebben we geen vrijwilligers nodig. Maar vrijwilligers komen wel de sociale cohesie ten goede.’’

Kleijer en de drie andere initiatiefnemers gaan binnenkort met de gemeente om de tafel om het project handen en voeten te geven. Ondertussen gaat het peilen van de belangstelling verder. Kleijer: ,,We vragen onze volgers en andere belangstellenden op Facebook polls in te vullen, zodat we nog meer feedback krijgen.’’

Voor begin volgend jaar staat een vervolgbijeenkomst gepland. ,,Om verslag te doen van de laatste ontwikkelingen.’’