André van der Velde

Volgens Kleijer en zijn companen Ilhami Celebi en Janco en Mark Heimgartner, past de structuur die veel sportverenigingen nog hebben, niet echt meer bij deze tijd. ,,Zo kun je er maar één sport beoefenen en alleen op bepaalde vooraf vastgelegde tijden kun je trainen of wedstrijden spelen. Bovendien krijgen de selectieteams altijd relatief veel aandacht’’, legt hij uit.

,,Bij Sportclub Barneveld kun je daarentegen met een lidmaatschap zes dagen per week die sporten doen die je wilt: bijvoorbeeld atletiek, handbal, softbal, voetbal enzovoort. Dat kun je zo vaak doen als je wilt en op de momenten dat het jou uitkomt. Je kunt wedstrijden doen en/of trainen onder begeleiding van gekwalificeerde trainers.'' Hij houdt even in en vervolgt; ,,Het gaat ons om het spelplezier en jezelf verbeteren. Het is zeker niet ‘lang leve de lol’. Integendeel, het zijn trainingen op hoog niveau, maar dan wel trainingen op niveau dat bij de sporter past.’’

[GEEN ‘VETPAN’] Ook breekt Sportclub Barneveld met de typische ‘verenigingssfeer’. Kleijer: ,,We willen een vereniging zijn waar niet gerookt wordt, waar geen alcohol wordt geschonken en waar geen ‘vetpan’ in de keuken staat.’’

Volgens het viertal is er in Barneveld behoefte aan hun initiatief. ,,De huidige sportverenigingen hebben wachtlijsten, die kunnen wij verkleinen. Ook denken wij jongeren aan te spreken die twijfelen of ze wel of niet lid van een vereniging moeten worden. En er is in Barneveld een forse groep jongeren die niet aan sporten toekomt. Dit doordat ze niet kunnen op momenten dat er trainingen zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een bijbaantje dat hen inflexibel maakt. En’’, vervolgt Kleijer, ,,op basis van bevolkingsprognoses heeft de KNVB ons aangegeven dat een derde voetbalvereniging in Barneveld tot de mogelijkheden behoort.’’

[SPORTCAMPUS] Wat hen voor ogen staat is de ontwikkeling van sportcampus. ,,Dan ligt er een voetbalveld, met daaromheen een atletiekbaan en een honkbal- of softbalveld. Eén veld is dan multifunctioneel, dus makkelijk te gebruiken voor meerdere sporten. Bovendien is de atletiekbaan ook te gebruiken als skeelerbaan.’’ De realisatie van een sportzaal behoort volgens Kleijer eveneens tot de mogelijkheden. ,,Als er behoefte is aan bijvoorbeeld een voor Barneveld nieuwe sport als handbal, dan kan die daarin plaatsvinden.’’

In de praktijk heeft Sportclub Barneveld op de beoogde campus vooral een facilitaire rol, zegt Kleijer. ,,Wij zorgen dat er trainers en accommodaties beschikbaar zijn.’’ Van vrijwilligers maakt de club geen gebruik. ,,Onze trainers komen in dienst van de vereniging, die worden dus betaald. We hebben een businessmodel opgesteld en uitgerekend dat ons concept mogelijk is vanaf honderd leden.’’

Hoeveel het lidmaatschap gaat kosten, weet Kleijer nog niet. ,,Het prijsniveau zal liggen op dat van andere verenigingen, en bovendien geldt 'hoe meer leden, hoe lager de contributie'.’’

[DIGITAAL TRAPVELDJE] Leden die willen sporten, kunnen dat via de Sportclub Barneveld-app makkelijk en snel regelen, legt Kleijer uit. ,,De app is in feite de digitale variant van de trapveldjes afstruinen. Vroeger ging je met de bal onder je arm de veldjes in de buurt af om te te kijken of je ergens mee mocht doen’’, vertelt hij lachend. ,,Via de app kun je straks zelf de sport uitzoeken die je op dat moment wilt gaan doen. Je kiest vervolgens een trainer en de locatie waar de training plaatsvindt. Dus een paar keer ‘klikken’ en dan heb je het geregeld.’’

[BEHOEFTE] De initiatiefnemers willen dat de gemeente de campus faciliteert. Daarover zijn ook gesprekken gaande. ,,Wij hebben tegen de gemeente gezegd ’geef ons een veld en dat gaan we dan vullen’, maar de gemeente wil dat we eerst de behoefte meten. Wij organiseren daarom op maandag 7 oktober een informatieavond in de Veluwehal.’’ Het is volgens hem nog lastig in te schatten hoeveel Barnevelders daadwerkelijk geïnteresseerd zijn. ,,We zullen het maandag gaan beleven, maar tot nu toe hebben we veel positieve en enthousiaste reacties ontvangen.’’

De informatieavond op maandag 7 oktober in de Veluwehal bestaat uit twee bijeenkomsten: een van 19.00-20.00 uur en een van 20.00 -21.00 uur. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Sportclub Barneveld, of te verkrijgen via info@sportclubbarneveld.nl.