Op de lijst die het UWV (Uitvoerder van de sociale werknemersverzekeringen) openbaar heeft gemaakt staan alle bedrijven en verenigingen of instanties die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, die gold van maart tot met mei. Op die lijst staat welk bedrag elk bedrijf heeft ontvangen.
Bijna 140.000 bedrijven en verenigingen hebben gebruik gemaakt van een noodhulpregeling van de overhei...