Het herindelingsontwerp gaat onder meer in op de financiële aspecten en het ‘dorpenbeleid 2.0’.  Dat onlangs door GS gepresenteerde idee moet tot nieuwe samenwerkingsvormen leiden waarmee alle dorpen in de nieuw te vormen gemeente meer zeggenschap krijgen over hun eigen woon- en leefomgeving.