In potentie was er voldoende gespreksstof: over de mate van ‘openheid’ van het recente ‘open overleg’ over de toekomst van Barneveld en Scherpenzeel; een provincie die als regisseur van dit overleg nadrukkelijk de schijn van vooringenomenheid op zich laadde en opzichtig zou hebben aangestuurd op een herindeling; de stevige kritiek van de bestuurskundigen Frissen en Elzinga op dit proc...