Omdat deze kwestie nu zeer actueel is en in een stadium verkeert waarin op korte termijn belangrijke beslissingen moeten worden genomen, voelt de vereniging Oud Barneveld zich verplicht om haar mening in dezen openbaar te maken. Het is immers onze taak om op te komen voor het behoud van ons lokaal cultuurhistorisch erfgoed.