In het nieuwe onderzoek zal duidelijk worden hoe groot de geluidseffecten zullen zijn van hoge windmolens, hoe de slagschaduw zal uitvallen en wat de ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische effecten van de turbines zijn. Tevens wordt gekeken naar externe veiligheid, zoals de risico’s van bijvoorbeeld ijsafwerping, mastbreuk, het afbreken van een turbineblad of de gon...