Ruth is geboren in Nijkerk in een gezin met zeven kinderen. Zijn vader had aan de Doornsteeg een boerderij, waar hij ook groenten verkocht. Hij vertelt: ,,Ik ging naar de School met de Bijbel op De Kolk. Mijn moeder overleed toen ik veertien was. Ik ging daarna als groenteboer bij mijn vader werken. Ik ventte op zestienjarige leeftijd met paard en wagen.