Via het woonplaatsbeginsel is het voortaan wettelijk geregeld dat gemeenten van herkomst bijdragen aan intensieve pleegzorg, nu is dat nog niet zo. En omdat in De Glind relatief veel jongeren van buitenaf opgevangen worden in pleeggezinnen, draait de gemeente Barneveld nu nog op voor die kosten. ,,We hopen komend jaar dat gemeenten waar de jongeren vandaan komen al in de...