Barnevelders in ‘zijn’ wijk hebben nogal eens schroom om het noodnummer (112) van de politie te bellen als er wat aan de hand is, stelt Steenbeek. Ook het intoetsen van het algemene nummer (0900-8844) blijkt volgens de wijkagent nogal eens een drempel. ,,Ik hoor dat veel bewoners het liefst iets persoonlijk bij mij kwijt willen, maar ik kan natuurlijk onmogelijk overal aanbellen met de vraag of...