Dat zegt Jolanda Meeuwsen, directeur Bedrijfsontwikkeling van Norschoten. Deze week praatten zij en Dianne Jaspers (namens OWZ De Burgt) de gemeentepolitiek bij over de stand van zaken rond het Gezondheidshuis. Op deze centrale plek kunnen Barnevelders straks terecht met onder meer vragen over hun gezondheid en op maat gesneden ondersteuning. Verder wil men er een aantal plekken beschikbaar hebben voor overnachtingen voor tijdelijk verblijf. Er haken diverse lokale specialisten aan in het Gezondheidshuis. Onlangs werd bekend dat een zogeheten ‘dialysehub’ voor nierpatiënten ook onderdeel moet gaan uitmaken van het Gezondheidshuis. Deze is kort geleden ingericht op de beoogde locatie, in het gebouw van Norschoten en ziekenhuis Gelderse Vallei.

Corona heeft de voorbereidingen voor het Gezondheidshuis wel iets gedwarsboomd, maar de samenwerking tussen de verschillende deelnemende partijen is er bepaald niet minder om. ,,De intentieverklaring die we in eind 2018 tekenden, was nog een vrijblijvende inzet op het Gezondheidshuis. Dat we die als deelnemende organisaties gaan bekrachtigen in een formele samenwerkingsovereenkomst, is een belangrijk moment”, zegt Meeuwsen. ,,De afgelopen periode is er onderzoek gedaan, zijn de onderlinge verbindingen verbeterd. Nu willen we ook echt de volgende stap zetten.”

En daar maken de betrokken organisaties nu ook echt haast mee, want het aantal kwetsbare ouderen in Barneveld neemt in rap tempo toe. ,,Het Gezondheidshuis is straks uiteraard voor alle inwoners, maar de focus zal in eerste instantie daarom bij de kwetsbare ouderen-doelgroep liggen.” Mede daarom spreken ze nu af dat het Gezondheidshuis er binnen twee jaar moet staan. ,,De vergrijzing neemt grotere vormen aan en in Barneveld neemt die sneller toe dan in andere gemeenten”, weet Meeuwsen. De organisaties doen er alles aan om deze groep op zo kort mogelijke termijn te helpen, want ze lopen steeds vaker tegen moeilijke situaties aan. ,,Je hebt te maken met drie wetten, die allemaal met elkaar te maken hebben maar elkaar soms ook belemmeren. Dit zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Zorgverzekeringswet. Deze maken het zowel voor de mensen die zorg nodig hebben als de zorgverleners soms nodeloos ingewikkeld.”

Nu moeten mensen soms bij verschillende loketten terecht om de juiste zorg te krijgen. ,,In het Gezondheidshuis Barneveld krijgen patiënten bij één loket alle informatie en hulp die ze nodig hebben. De gemeente Barneveld is nu ook nauw betrokken bij de voorbereidingen en dat is heel belangrijk.” 

De samenwerkingsovereenkomst wordt naar verwachting op 1 december van dit jaar getekend. ,,We hopen dat we straks een voorbeeld kunnen zijn voor andere regio’s. Zodat zorgorganisaties ook elders nog veel meer dan nu uitgaan van de patiënt en de eigen procedures minder voorop stellen.”

Jannes Bijlsma

<p>Wouter van Dijk</p>
Foto:

Wouter van Dijk

Op dit moment heeft ziekenhuis Gelderse Vallei een spreekuurcentrum bij Norschoten in Barneveld.