Tot nu toe moesten patiënten met nierfalen, maar die niet zelfstandig thuis kunnen dialyseren, naar het ziekenhuis in Ede. Aangezien ze dat meestal drie keer per week en vier uur per keer moeten doen, is reisafstand voor deze patiënten vaak extra tijdrovend. ,,De zogeheten hub in Barneveld is daarom een goed alternatief’’, zegt woordvoerder Maria Harmsen van zorgorganisatie Norschoten. De ruimt...