Dat heeft het kabinet laten weten in de meicirculaire van het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Het gaat om jongeren met een complexe hulpvraag, die tot voor kort werden begeleid door zorginstelling De Hoenderloo Groep in Apeldoorn. In augustus 2020 werd deze echter gesloten door eigenaar Pluryn. De instelling zat diep in de rode cijfers en de Inspectie Gezondheidszo...