Dat blijkt het uit het 'Regiobeeld Gelderse Vallei', een onderzoek van zorgverzekeraar Menzis in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio en de zeven gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Rhenen en Wageningen. In totaal wonen in dit gebied ruim 310.000 mensen.

HUISARTSEN EN SPECIALISTEN In de studie wordt gekeken naar de zorgontwikkeling in deze regio tot 2030. Een dreigend tekort is er voor de komende jaren niet alleen in het aantal huisartsen, maar ook in onder meer specialisten ouderengeneeskunde - waarvoor geldt dat het moeilijk blijkt om meer studenten voor de opleiding te interesseren -  en beroepen in de geestelijke gezondheidszorg. Dit tekort zal zich het meest laten zien in de verpleging, is de verwachting, maar er zijn ook steeds meer vacatures voor bijvoorbeeld GZ psychologen, psychotherapeuten, klinisch neuropsychologen en psychiaters. Door personeelstekort kan op den duur sprake zijn van een afname van de toegankelijkheid van de zorg, bijvoorbeeld door langere wachttijden in de GGZ. Momenteel geldt voor bijvoorbeeld GGZ Centraal voor kortdurende zorg in Barneveld een aanmeldwachttijd van twaalf weken en een behandelwachttijd van elf weken. Ook in de gehandicaptenzorg zal sprake zijn van moeilijk vervulbare vacatures.

DEMENTIE Door vergrijzing neemt het aantal inwoners met dementie fors toe. Ook andere ouderdomsziekten gaan steeds meer een rol spelen, zoals gewrichtsslijtage (artrose) en hart- en vaatziekten. Tegelijkertijd wordt het volgens het onderzoek de komende jaren steeds lastiger om mantelzorgers te vinden, dus is het zaak dat de zorg op een andere manier ingericht wordt om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. 

Meer in het algemeen is overgewicht een toenemend probleem. Het aantal inwoners in deze zeven gemeenten met obesitas neemt de komende tien jaar toe tot 53 procent, is de verwachting. Nu ligt dat percentage op ongeveer 46 procent. Bovendien kenmerkt dit gebied zich door een sterkere bevolkingsgroei (8,2 procent tot 2030) dan het landelijke beeld (4,4 procent tot 2030). Meer inwoners betekent ook een hogere zorgvraag. Positief is volgens het onderzoek wel de verwachte daling van het aantal rokers tot 2030: van 17 naar 13 procent.

OPLOSSINGEN De studie geldt nu als startpunt om toekomstige knelpunten aan te pakken. Het is de bedoeling dat alle deelnemende partijen aan het onderzoek de komende tijd aan de slag gaan met een gezamenlijke regiovisie om oplossingen in beeld te brengen en daarvoor ook nauw samen te werken. Eén van die oplossingen is bijvoorbeeld om binnen de verwachte groei van de beroepsbevolking in deze regio ook te zorgen voor een toename van het aantal zorgmedewerkers. 

Wouter van Dijk