Deze zijn afgezet met linten en hekken, zodat bewoners en bezoekers niet te dicht tot elkaar kunnen komen en zo mogelijk het coronavirus kunnen overdragen. In deze hofjes kunnen zij elkaar zien en spreken. De eerste ontmoetingen hebben reeds plaatsgevonden.