In de laatst gepresenteerde bouwprognoses voor de komende jaren, daterend van april, rekende de gemeente Barneveld erop dat er in 2021 ongeveer vijfhonderd nieuwe woningen binnen haar gemeentegrenzen worden opgeleverd. Daar behoren de huizen in de eerstkomende grote nieuwe woonwijk Bloemendal nog niet bij: door vertraging in verband met de stikstofproblematiek wordt de oplevering van de woninge...