Dit is een duidelijker systeem dan het huidige, zegt Gerdien van der Ent, manager Wonen van de Woningstichting. Nu gebeurt het nog dat verschillende huurders voor dezelfde woning verschillende prijzen betalen. ,,Dat paste op zich goed binnen de systematiek die we hanteerden. De prijzen werden berekend op basis van de marktwaarde van de woning. Dit systeem leidde tot ongewenste uitkomsten, die n...