Volgens een gemeentelijk woordvoerder is de uitleg eenvoudig. ,,De heer Ligtvoet is het niet eens met de handhaving op zijn perceel. Meneer heeft een perceel met agrarische bestemming bij zijn tuin betrokken en daar meerdere zaken gerealiseerd zonder omgevingsvergunning. Het betreffen zaken die op grond van het bestemmingsplan niet op deze plek zijn te legaliseren en bovendien strijdi...