Jannes Bijlsma

Dit blijkt uit cijfers van de netbeheerder. Het bedrijf kreeg aanvragen voor energieaansluitingen voor 493 woningen in Barneveld. Precies driehonderd hiervan waren voor aardgasloze nieuwbouwwoningen, de overige 193 werden nog wel van gasleidingen voorzien. Van de 156 gemeenten waar Liander actief is als netbeheerder, bezette Barneveld hiermee de 80ste plek. Het percentage van 61 procent in Barneveld dat aardgasloos is gebouwd, is gelijk aan het percentage dat de hele provincie Gelderland noteerde. 

Op 1 juli 2018 verviel de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting. Dat er toch nog woningen mét aardgasleidingen zijn gebouwd, komt doordat de bouwvergunningen hiervoor nog vóór die datum zijn afgegeven.

In de Barneveld omringende gemeenten is het aandeel woningen dat niet meer op aardgas wordt aangesloten ook in de lift. In Putten was een grote stijging te zien, van 25 naar 85 procent. In Ede was die bescheidener: van 68 naar 77 procent. En in Nijkerk bleef de stijging beperkt tot één procent: van 34 naar 35 procent.

De Wikselaarse Eng in Voorthuizen was in 2019 de eerste wijk in de gemeente Barneveld die geheel aardgasloos werd gebouwd. De huizen worden verwarmd door middel van een warmtepomp. Ook in de Barneveldse nieuwbouwwijk Bloemendal, waar tot 2030 zo’n 1500 woningen worden gebouwd, worden de woningen vooralsnog ‘all-electric’ uitgevoerd, zonder aardgasleidingen. Mogelijk wordt gedurende de bouw overgestapt op verwarming met een warmtenet. De gemeente Barneveld laat momenteel onderzoek doen naar de mogelijkheden hiervoor.

Om de toenemende vraag naar elektriciteit in Barneveld het hoofd te kunnen bieden, besloot Liander vorig jaar om het verdeelstation aan de Oldenbarnevelderweg en het schakelstation aan de Wencopperweg uit te breiden en de capaciteit van de ondergrondse kabels te vergroten.