Dat conflict is nu uit de wereld en daarmee is de weg vrij om volgend jaar met de bouw van 'Dwarsakker' te kunnen starten. ,,Omdat wij beiden overtuigd zijn van het belang van dit Dienstenzorgcentrum voor Terbroek is er in de afgelopen drie weken voortvarend gezocht naar mogelijkheden om nader tot elkaar te komen. Door alle opties nogmaals te evalueren hebben wij een oplossing kunne...