Jannes Bijlsma

Dit stelt het college in antwoord op vragen die Scheijgrond in juli stelde, naar aanleiding van het nieuws dat er een nieuw woningbouwplan in de steigers staat aan de Buurtweg in Voorthuizen. Het aandeel goedkope woningen in dat plan is minimaal, en datzelfde was de ChristenUnie-voorman ook al opgevallen in de aangekondigde plannen voor de villawijk Blankensgoed Noord, Landgoed Prinsenbosch, Kromme Akker Zuid en de Hoofdontsluitingsweg Voorthuizen-Zuid. Hij berekende dat slechts twee procent van alle woningen die in de vijf projecten worden gebouwd tot het goedkope segment gerekend kunnen worden. De vele goedkopere woningen die in de wijken Holzenbosch en Wikselaarse Eng zijn en worden gebouwd, waren volgens Scheijgrond bedoeld om een inhaalslag te maken. Er blijft in zijn ogen onverminderd behoefte aan goedkope en middeldure woningen in Voorthuizen. Daarom vroeg hij het college schriftelijk om opheldering.

B. en w. geven aan dat het wil vasthouden aan de afgesproken percentages voor goedkope, middeldure en dure woningen en dat het ook lukt om die de komende jaren te realiseren. ,,Dit neemt niet weg dat op specifieke (kleinere) locaties, ten behoeve van de totstandkoming van specifieke milieus, soms voor een afwijkend programma wordt gekozen. Hiervan is Blankensgoed Noord een voorbeeld. Maar in relatie tot de hele wijk Blankensgoed zijn de percentages weer in evenwicht."

Het college erkent dat het beeld klopt dat het voor de Buurtweg en Landgoed Prinsenbosch wil afwijken van de afgesproken aantallen sociale huur- of koopwoningen en middenhuurwoningen. De reden hiervoor is de lange voorgeschiedenis van beide projecten. Het plan voor de Buurtweg dateert oorspronkelijk van 2012. Het behelsde zes middeldure woningen tot 250.000 euro en zes dure woningen, maar er was geen interesse voor. Het plan wordt vorig jaar omgegooid: het plangebied werd vergroot, waardoor er ruimte kwam voor 28 woningen en meer openbare ruimte. Verder wordt de Buurtweg verbreed.

Het plan Prinsenbosch kent een nog langere geschiedenis. Dit villaplan - vijftien grote woningen op ruime kavels van gemiddeld 4200 vierkante meter - werd al in 2007 gelanceerd, maar ook dit project sloeg niet aan in de markt. Daarom werd ook dit plan aangepast. De nieuwe wijk telt straks 39 woningen en moet als een soort 'buurtschap' gaan functioneren. 

Op de vraag hoe het college ervoor gaat zorgen dat het tekort aan goedkope en middeldure woningen in Voorthuizen wordt gecompenseerd, antwoordt het college dat het 'generiek' de met de raad opgestelde doelstellingen bewaakt.