Jannes Bijlsma

[BARNEVELD] Tot 2035 groeit het inwonersaantal van de gemeente Barneveld met zo'n 13,3 procent vergeleken met 2018. Dit zou betekenen dat Barneveld over zestien jaar een kleine 65.000 inwoners telt. In 2050 zou de gemeente zelfs meer dan 67.000 bewoners tellen. Heel Nederland zal over zestien jaar naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, ongeveer een miljoen meer dan nu.

Tot deze prognoses komen het Centraal Bureau voor Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving. Deze voorspellingen komen in grote lijnen overeen met de huidige verwachtingen van de gemeente Barneveld. Die gaat momenteel uit van een aantal tussen de 65.000 en 70.000 inwoners in 2040.
CBS en het PBL zien de komende jaren een grote toename van het aantal inwoners weggelegd voor Barneveld. Want dát de bevolking de komende jaren sterk gaat groeien, is zeker. Uit de berekeningen blijkt namelijk ook dat de voorspelde ondergrens van die bevolkingsgroei 9,2 procent is voor Barneveld. Dat is het hoogste percentage in de regio Foodvalley. Dit komt neer op ruim 62.500 inwoners in 2035. Daar staat tegenover dat de bovengrens voor Barneveld weer wat minder hoog is, vergeleken met andere gemeenten. De beide bureaus kwamen in hun berekening op 17,6 procent uit als bovengrens over zestien jaar, dat gelijkstaat aan een kleine 67.500 inwoners.
De gemiddelde groei van 13,3 procent is in de regio Foodvalley aan de hoge kant. Alleen Ede (13,6 procent) en Wageningen (15 procent) groeien harder tot 2035. Rhenen (5,2 procent) blijft duidelijk achter. Ook in Veenendaal (8,4 procent) en Nijkerk (8,7 procent) is de verwachte groei aanmerkelijk kleiner dan in Barneveld.

De onderzoekers bekeken ook de situatie in 2050, al zijn voorspellingen die zo ver vooruitkijken wel door zeer veel onzekerheden omgeven. CBS en PBL gaan ervan uit dat Barneveld in de periode tussen 2035 en 2050 wel groeit, maar een stuk minder hard dan de periode tussen nu en 2035. Ze rekenen op een groei van 17 procent in 2050, vergeleken met vorig jaar. Dat zou betekenen dat Barneveld in dat jaar iets meer dan 67.000 bewoners zal hebben.

De bewonersaantallen in 2050 geven in de regio een iets ander beeld dan in 2035. De bureaus gaan ervan uit dat Renswoude in de tussenliggende periode het hardst groeit (+23 procent), gevolgd door Wageningen (19 procent), Ede (18 procent) en Barneveld (17 procent).

De onderzoekers specificeerden de inwonersaantallen ook naar leeftijdscategorieën. Hierin valt op dat Barneveld ook de komende jaren een relatief 'jonge' gemeente blijft, vergeleken met de meeste andere gemeenten in Nederland. De verwachte vergrijzing valt hier mee. Het aantal AOW'ers neemt de komende jaren wel toe: van 8.800 in 2018 naar 11.000 in 2035. Verder verdubbelt het aantal 80-plussers tot 4.000 over zestien jaar.

Het aantal huishoudens groeit de komende jaren eveneens, zo blijkt uit de berekeningen. Telde Barneveld in 2018 nog ongeveer 21.500 gezinnen of eenpersoonshuishoudens, over zestien jaar zijn dat er zo'n 25.000 en in 2050 een kleine 26.000.

Eerder dit jaar kondigde wethouder Aart de Kruijf aan binnenkort met een plan te komen om te praten over de groei van Barneveld tussen nu en 2025, en de consequenties die deze groei met zich meebrengen. Onder meer de verkeersdruk en het voorzieningenniveau worden hierin meegenomen. Sinds Barneveld in 2016 de Strategische Visie aannam, waarin ze uitging van 70.000 inwoners tussen 2030 en 2040, is de gemeente namelijk ongekend hard gegroeid: in twee jaar tijd kwamen er al tweeduizend inwoners bij.

De nieuwe woonwijk Bloemendal aan de noordkant van Barneveld moet in tien jaar tijd 1550 nieuwe woningen opleveren. Dit project is momenteel echter door veel vraagtekens omgeven, door de gerechtelijke uitspraak rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het is de vraag of de bouw ervan volgend jaar, zoals gepland, kan starten.