Deze weg wordt daarom dit jaar meegenomen in het maatregelenpakket binnen het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP), meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. ,,We zijn hierover inmiddels in gesprek met de school.’’ Ook ouders en aanwonenden worden bij de plannen betrokken. ,,We plannen zo snel mogelijk een overleg om de verkeerssituatie samen te bekijken en te bespre...