Het gaat om het gedeelte van de Mercuriusweg tussen de Transportweg en de Baron van Nagellstraat, aan de noordkant van het bedrijventerrein. Om ruimte te scheppen voor de aanleg van het fietspad, wordt de bestaande weginrichting over een lengte van ongeveer vijfhonderd meter volledig aangepast. Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van een nieuwe middengeleider van negentig centimeter breed, di...