Dat stelt de fractie, die hierover donderdag tijdens de behandeling van de Kadernota een voorstel indient. Het gaat om sluipverkeer vanaf de A30 via de Scherpenzeelseweg, Lunterseweg, Van Zuijlen van Nieveltlaan en Stationsweg richting snelweg A1, en vice versa. ,,We zien dat veel doorgaand verkeer gebruikmaakt van deze route, óók vrachtverkeer’’, stelt de fractie. ,,Daarmee wordt het interne w...