Daarvoor pleitte raadslid Marleen Blankenburgh van Lokaal Belang in de commissie Grondgebied. Ze liep daarmee vooruit op de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente momenteel laat uitvoeren. Kern van dat onderzoek is de beantwoording van de vraag of ‘speed pedelecs’, fietsen met elektrische trapondersteuning die maximaal 45 kilometer per uur mogen rijden, op het fietspad mogen rjd...