De gemeente gaat ook kijken of er aanvullende regels nodig zijn voor nieuwe vormen van mobiliteit, zowel de e-step en de segway. Het belangrijkste doel is dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd, maar de bedoeling van het onderzoek is ook om de effecten van deze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden op de openbare ruimte in beeld te brengen. De kosten van het onderzoek bedragen zo’n 10.000 euro.