Dit blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van Reemst. Zij deed daarin de suggestie om de Achterveldseweg tijdens de ochtend- en avondspits alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. Het college antwoordt dat het probleem eerst concreet in beeld moet worden gebracht, alvorens aan een oplossingsrichting te gaan denken. Het onderzoek zal worden uitgevoerd op het ...