Dat stelt de gemeente Barneveld. Na de zomervakantie werkt de gemeente nieuwe plannen uit voor eventuele extra maatregelen ter hoogte van deze fietsoversteek. ,,We zijn inmiddels met de voorbereidingen hiervoor begonnen, na de zomer gaan we hiermee verder'', zegt woordvoerder Michiel van Werven. De verwachting is dat hier eind dit jaar meer duidelijkheid over is. ,,Dan moet er ook meer bekend zijn over het verkeerseffect van de al uitgevoerde maatregelen.''

De oversteek aan de Kuntzelaan is al langere tijd een heet hangijzer. Sinds de herinrichting van de weg in 2017 hebben fietsers voorrang bij het oversteken, maar dat leidt, in combinatie met te hard rijdende automobilisten, tot gevaarlijke en onvoorspelbare verkeerssituaties. Ook omdat fietsers vaak niet aangeven dat ze willen oversteken. Er hebben zich daardoor meerdere ongevallen en bijna-ongevallen voorgedaan. Een probleem is volgens verkeersonderzoekers dat hier weliswaar de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur geldt, maar dat de weg de uitstraling heeft van een 'vijftig-kilometer-regime'.

Eind februari legde de gemeente een heg aan ter hoogte van de inrit van de Nieuwstraat en zijn enkele stenen zo neergelegd dat fietsers niet meer in één keer vanuit het centrum de Kuntzelaan op kunnen schieten. In maart besloten college en gemeenteraad eerst de nieuw ontstane situatie aan te kijken en na de zomer eventuele extra maatregelen opnieuw te bespreken, als onderdeel van een bredere aanpak van de centrumring. Zo is eerder vanuit het college een nieuw plan voorgesteld om zebrapad en fietsoversteek uit elkaar te halen, met daartussen een plateau van klinkers. Zo zou er een soort oversteekgebied ontstaan, dat automobilisten dwingt om langzamer te rijden. Dat plan is nog even geparkeerd.

Van Werven: ,,Inmiddels hebben we de indruk dat veel weggebruikers gewend zijn aan de nieuwe verkeerssituatie en dat door de nieuwe heg de verkeersveiligheid er op deze plek op vooruit is gegaan.''

Wouter van Dijk