Dat stelt raadslid Marleen Blankenburgh van de fractie van Lokaal Belang. Het gaat dan met name om bewoners aan de Apeldoornsestraat, Rembrandtstraat en Hoofdstraat. ,,Deze bewoners komen bij ons met suggesties voor een nieuwe inrichting van de wegen en vragen zich vooral af wanneer er wat gaat gebeuren'', aldus Blankenburgh. De opmerkingen gaan volgens haar vooral over verkeersveiligheid, snelheid en geluidsoverlast. Eerder meldde de fractie van LB ook al het signaal dat er - ondanks de komst van de rondweg - nog steeds relatief veel vrachtwagens van met name regionale bedrijven door het centrum rijden.

INFORMEREN Blankenburgh: ,,Bij de herinrichting van wegen moet er goed geluisterd worden naar de wensen van aanwonenden, zéker als het gaat om verkeersremmende maatregelen zoals drempels. Die maatregelen hebben effect op de leefbaarheid en het woonklimaat. Geluid is bijvoorbeeld een aandachtspunt met betrekking tot de nachtrust.'' Meer in het algemeen vindt Blankenburgh dat het tijd wordt om Voorthuizenaren te informeren over de stand van zaken, bijvoorbeeld met een nieuwsbrief en inloopavonden. ,,Ook om daarmee inwoners de gelegenheid te geven te reageren op plannen.''

EIS PROVINCIE In november vorig jaar stelde voorzitter Leo Roeloffs van Plaatselijk Belang Voorthuizen in deze krant dat de provincie Gelderland eist dat, nu de rondweg er ligt, de doorgaande wegen door het dorp snel worden afgewaardeerd. Daarover wil Blankenburgh nu opheldering. ,,Want wat wordt er precies verstaan onder afwaardering en welke eisen stelde de provincie? Zat daar ook een tijdslimiet bij en kunnen we als gemeente in de problemen komen als er niet op korte termijn uitvoering plaatsvindt?''

REMBRANDTSTRAAT Een weg die meteen al de aandacht verdient, is de Rembrandtstraat in Voorthuizen, stelt Blankenburgh verder. ,,Van bewoners krijgen we te horen dat automobilisten er nu juist harder rijden, nu er minder verkeer is. Hierdoor hebben de aanwonenden volgens hen hetzelfde probleem als de bewoners aan de Stationsweg in Barneveld, namelijk klappende karren en containers op de drempels. Aanpassing van de weg is volgens de aanwonenden echt nodig.'' Blankenburgh wil daarom weten of er op korte termijn structurele aanpassingen aan de Rembrandtstraat te verwachten zijn. ,,Zo niet, zijn er dan tijdelijke maatregelen in te zetten, zoals handhaving en smileyborden?''

BORDEN EN FIETSSNELWEG Verder wil het raadslid onder meer weten of de bebording rondom Voorthuizen op orde is. ,,Aangezien er nog steeds veel doorgaand verkeer op de Baron van Nagellstraat, Hoofdstraat en Apeldoornsestraat wordt waargenomen. Misschien is de nieuwe situatie nog niet voor iedereen duidelijk.'' Ook wil ze duidelijkheid over de eerder aangekondigde plannen voor het doortrekken van de snelfietsroute vanaf Holzenbosch via rotonde De Punt richting Blankengoed. Al eerder zou hier volgens haar informatie over naar buiten komen. ,,Gezien het belang van het onderwerp, de eventuele impact en het effect op de inrichting van de rotonde, is het belangrijk dat wij als gemeenteraad hier iets van kunnen vinden.''

Wouter van Dijk