Jannes Bijlsma

Wethouder Hans van Daalen legde donderdagavond het idee bij de raadsleden in de week om het parkeerterrein ten oosten van de scholen alsnog te realiseren. Een raadsmeerderheid stemde een soortgelijk plan twee jaar geleden nog weg, omdat ze een completer beeld wenste van de parkeerproblemen bij álle scholen in de gemeente. Dit om ‘incidentpolitiek’ te voorkomen. Alleen de SGP was voor aanleg van het terrein.

Op verzoek van de ChristenUnie kwam het onderzoek naar gecompliceerde verkeerssituaties bij Barneveldse scholen er. Daarin werden de problemen bij de Eben-Haëzerschool bevestigd, evenals die bij de Burgthof. Daar leidt verkeersdrukte tot opstoppingen op de Nederwoudseweg.

Voor een oplossing bij de Schoutenstraat diende het college van b. en w. geen nieuw voorstel in om het parkeerterrein alsnog aan te leggen. Officieel is het namelijk niet mogelijk om binnen een bepaalde periode hetzelfde voorstel aan de raad voor te leggen. Volgens wethouder Van Daalen zijn er echter nieuwe omstandigheden die een nieuwe behandeling van het voorstel rechtvaardigen. ,,Er werd toen uitgegaan van een situatie dat schoolpersoneel op de parkeerplaats van VVB kon parkeren. Dat is niet het geval”, zei hij donderdag. ,,Er parkeert ook personeel van het kantorencomplex aan de Thorbeckelaan.”

VVD’er Theo Bos vroeg de wethouder daarop of het niet mogelijk was om de betreffende bedrijven te verzoeken niet meer bij VVB te parkeren. ,,Dan zijn de plaatsen vrij voor de scholen.”  Van Daalen wees hem erop dat het om openbare parkeerplekken gaat. ,,Het op die manier reguleren is heel ingewikkeld. Het is het verdelen van de schaarste: ook die mensen moeten kunnen parkeren.”

De raadsleden gaven aan een ‘positieve grondhouding’ te hebben bij het afgestofte plan. Het college gaat het nu verder uitwerken. De problemen bij de Burgthof worden nog voor de zomer aangepakt, bevestigde de wethouder.