Wouter van Dijk

Dat zegt voorzitter Leo Roeloffs van Plaatselijk Belang Voorthuizen. De belangenvereniging zit, samen met partijen als Veilig Verkeer Nederland, busmaatschappij Keolis en Cumela, brancheorganisatie voor de landbouwvoertuigen, bij de gemeente Barneveld aan tafel om die nieuwe inrichting te bespreken. ,,Een eis van de provincie Gelderland is dat de doorgaande wegen snel worden afgewaardeerd, nu de automobilisten via de Voortse Ring het alternatief hebben. En daar was het natuurlijk ook om te doen.''

[KRUISPUNT VERSMALD] De eerste conceptplannen stemmen Roeloffs positief. Zo wordt het kruispunt Apeldoornsestraat-Roelenengweg-Van Effrinkstraat behoorlijk versmald en verdwijnen de verkeerslichten. Het gedeelte tussen De Steenkamp en ongeveer de Sportparkstraat-Molenweg blijft een vijftig-kilometerweg, maar mét maatregelen om inhalen te belemmeren. Er komen aan de zijkant voetpaden. Ter hoogte van de Sportparkstraat komt een plateau en vanaf daar tot aan rotonde De Punt wordt de weg ingericht als dertig-kilometerweg.

[GEVAARLIJKE SITUATIES] ,,Verderop worden gevaarlijke situaties aangepakt, zoals het kruispunt Hoofdstraat-Noordersingel-Evertsenlaan, een plek waar veel ongelukken gebeuren'', zegt Roeloffs. ,,Deze plek wordt verkeersremmend ingericht.'' Ook onder meer de kruising Rembrandstraat-Rubensstraat-Overhorsterweg krijgt een nieuwe inrichting, en er is aandacht voor bestaande kruisingen op de Baron van Nagellstraat in combinatie met de komst van een nieuwe snelfietsroute door het dorp. De nieuwe verkeersmaatregelen die moeten zorgen voor een minder druk Voorthuizens centrum, moeten volgens Roeloffs volgend jaar uitgevoerd worden.

[CENTRUMVISIE] De maatregelen zijn volgens hem bewust losgekoppeld van de plannen voor het gedeelte van de Hoofdstraat door het winkelcentrum. ,,Daarover vindt nog overleg plaats met alle betrokken partijen zoals de ondernemersvereniging en het wijkplatform, om te komen tot een centrumvisie.''

Die visie moet komend voorjaar klaar zijn. Mogelijk spelen binnen dit plan meer groen en bestrating een rol. ,,Het zou mooi zijn als straks het centrum meer één geheel is. Op zaterdag 21 december, krijgt Voorthuizen al een mooie kerstmarkt met de afsluiting van de Hoofdstraat. Zulke afsluitingen kunnen we straks vaker realiseren, bijvoorbeeld tijdens Voorthuizen Straalt en Voorthuizen Loopt. Daar zijn we erg blij mee.''