Aanvankelijk was het de bedoeling om niet alleen het eerste, maar ook het vierde veld onder handen te laten nemen. Het clubbestuur en de gemeente zijn echter overeengekomen dat het veld 4 pas volgend jaar aan de beurt is. Dit komt de vereniging organisatorisch beter uit, aldus het college van b. en w. Veld 1, een natuurgrasveld, is in 2006 voor het laatst gerenoveerd. De werkzaamheden omvatten ...