Wouter van Dijk

Dat zegt gemeentewoordvoerder Rudy van der Linden. Aanvankelijk was het plan dat bij de behandeling van de kadernota van de gemeente een klap gegeven zou worden op het financieringsplan voor de aanleg van de fietscrossbaan. Maar omdat deze kadernota vanwege de coronacrisis is vervangen door een 'beleidsarme' kaderbrief, is nu geen sprake van een besluit. ,,Het voorstel is nu onderdeel van de begroting van de gemeente, en dat betekent dat de gemeenteraad er pas in het najaar een besluit over neemt'', zegt Van der Linden. ,,Daarná is er financiële duidelijkheid.'' De omvang van het benodigde budget voor de aanleg van de crossbaan wordt naar verwachting wel genoemd in de kaderbrief, die volgende week gepresenteerd wordt, maar besluitvorming volgt dus pas eind dit jaar.

[ZIEL EN ZALIGHEID] ,,Daarmee staan wij dus in de wacht'', zegt voorzitter Wouter Mudde van de fietscrossvereniging. ,,Dat is erg jammer, gezien het feit dat we de afgelopen tien jaar al bezig zijn geweest met verhuisplannen en het zoeken naar een nieuwe locatie. Wij hebben onze plannen gereed, een groot team van vrijwilligers heeft er haar ziel en zaligheid in gelegd, dus wij staan letterlijk startklaar, met als doel om dit jaar de schop in de grond te steken, het liefst al na de zomer. Nu wordt het tóch weer op de lange baan geschoven.''

[BESTEMMINGSPLAN] De vereniging heeft bij de gemeente inmiddels de optie voorgelegd of er alsnog in de tussentijd al zaken voorbereid kunnen worden in de planvorming, zoals wijziging van het bestemmingsplan en het regelen van een bouwvergunning voor deze locatie, zodat de vertraging nog enigszins beperkt kan blijven. Daarover zegt Van der Linden: ,,Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, inclusief de daarvoor benodigde onderzoeken, en overige planvorming kosten ook geld. De gemeente moet ook hierover nog een besluit nemen. Maar ook als de gemeente voor planvorming op korte termijn budget beschikbaar stelt, is het niet de verwachting dat de aanleg van de fietscrossbaan dit jaar kan starten. Helder mag in ieder geval zijn dat de intentie waarmee de gronden aan de Hanzeweg vorig jaar zijn aangekocht, namelijk verplaatsing van de fietscrossvereniging, nog steeds geldt.''

[TOUR DE FORCE] In oktober werd duidelijk dat voor de fietscrossers uit Kootwijkerbroek na een jarenlange zoektocht een nieuwe plek is gevonden aan de Hanzeweg, net ten zuiden van bedrijventerrein Harselaar-Zuid. Globaal was toen het plan om dit jaar te starten met de aanleg, zodat de verhuizing in 2021 kan plaatsvinden. Op de nieuwe locatie, zo'n vier hectare groot, komt een nieuwe crossbaan, een clubkantine en een parkeervoorziening. Recent worden ook gesprekken gevoerd met wielervereniging Tour de Force uit Barneveld, die interesse heeft om op deze locatie een baan voor jeugdige mountainbikers in te richten. Van der Linden: ,,We voeren daarover momenteel gesprekken met beide sportverenigingen.''

[ESSENERWEG] De fietscrossvereniging, met momenteel ongeveer 130 leden, zit al zo'n dertig jaar aan de Essenerweg in Kootwijkerbroek. Door ledengroei én de wens voor een uitdagendere baan met hogere heuvels en langere rechte stukken, is de club hier uit haar jasje gegroeid, maar uitbreidingsruimte is er niet. Daar komt bij dat, doordat het bestaande terrein steeds intensiever gebruikt wordt, de overlast door licht, stof en geluid voor omwonenden aan de Stellingmolenstraat en Essenerweg toeneemt. Een concreet voor herontwikkeling van de locatie in het dorp die de vereniging achterlaat, is er nog niet. Vanuit de kant van de gemeente wordt met name gedacht aan woningbouw, Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek ziet vooral graag een groene invulling. Van der Linden: ,,Zodra planvorming hierover van start gaat, zullen we belanghebbenden informeren.''