Wouter van Dijk

Dat stelt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders. Verschillende voetbal- en korfbalvelden in de gemeente Barneveld hebben nu nog zogeheten conventionele verlichting. Het gaat dan om velden en oefenhoeken op sportpark Overbeek in Terschuur, sportpark De Bosrand in Stroe, sportparken 't Nieuwe Oost , Het Oosterbos en Norschoten en Barneveld en het sportveld aan de Dr. A.A. Jessestraat in Kootwijkerbroek. Daarnaast komt er ook ledverlichting bij de drie kunstgras korfbalvelden op sportpark De Voorde in Voorthuizen.

De inhaalslag betekent volgens het college een snellere verduurzaming van de veldverlichting, omdat het licht minder energie kost en de lampen langer meegaan. De afgelopen jaren werden bij velduitbreidingen en renovaties verschillende sportvelden al voorzien van de energiezuinigere ledverlichting. In het gemeentelijke masterplan buitensport voor 2018-2028 stond de doelstelling opgenomen om alle overige velden ook te voorzien van ledverlichting. Op verzoek van de Barneveldse gemeenteraad wordt dat nu naar voren gehaald en in één zomer uitgevoerd. De werkzaamheden zijn gepland in de periode van mei tot en met september dit jaar.

Voor dit project wordt nu 500.000 euro uitgetrokken. Ledverlichting vraagt volgens het college een hogere investering, maar is ongeveer veertig procent energiezuiniger dan conventionele verlichting. De lampen kunnen ook gedimd en uitgezet worden, als dat nodig is. Ledverlichting gaat daarnaast volgens het college gemiddeld tien keer langer mee en zorgt ook voor minder verstrooiing van licht.

Omdat met de nieuwe verlichting de energierekening van de sportverenigingen naar beneden gaat, is het volgens het college gerechtvaardigd om de investeringskosten deels door te rekenen in de gebruikstarieven van de buitensportaccommodaties. Die tarieven zijn daarom dit jaar met 2,8 procent verhoogd. Aankomend voorjaar komt het college met een voorstel richting de gemeenteraad voor het vaststellen van de zogeheten tarievenstructuur voor de gemeentelijke sportvelden.