Wouter van Dijk

Het blijkt erg lastig een andere plek te vinden voor de vereniging, meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders in antwoord op eerder ingediende raadsvragen van de fractie van Lokaal Belang. ,,We hebben met de vereniging meegezocht naar een permanente plek en ook de militair adviseur van de Veiligheidsregio gevraagd te kijken naar de mogelijkheden, maar vanwege de wet- en regelgeving op het gebied van milieu-eisen en voorschriften, achten we de kans klein dat er binnen Barneveld een geschikte locatie te vinden is.'' De vereniging is volgens het college welkom om een mogelijke locatie aan te dragen. ,,Die zullen wij dan toetsen.''

[FLYING BIKES] Lokaal Belang wees het college in haar vragen op de eventuele mogelijkheid om een permanente locatie voor De Zandhappers te combineren met de recent gekozen nieuwe plek voor de Kootwijkerbroekse fietscrossvereniging Flying Bikes, aan de Hanzeweg vlakbij Harselaar-Zuid. De fractie wilde van het college weten of dat een mogelijke combinatie is. Of dat idee inderdaad kans van slagen heeft, is volgens het college nu echter nog niet te zeggen. ,,Maar mocht de quadvereniging hieraan behoefte hebben, dan gaan we hierover met de vereniging in gesprek.'' Wel wijst het college hierbij naar de regelgeving als het gaat om afstand tot gevoelige objecten. Bij de categorie motorcrossterreinen, waar De Zandhappers onder valt, geldt een richtafstand van 700 tot 1500 meter. ,,Geluid is het bepalende aspect bij deze activiteiten.'' Eind oktober liet de quadvereniging in deze krant al weten wel degelijk interesse te hebben in de locatie 'Hanzeweg'.

[VERTREK OPSCHORTEN] Lokaal Belang vindt dat het college de quadvereniging niet aan haar lot mag overlaten en stelde voor het vertrek van de huidige plek van deze vereniging, op Harselaar-Zuid fase 1b, op te schorten, totdat er duidelijkheid is over de mogelijkheden bij de Flying Bikes. Het college is daar echter niet toe bereid, blijkt nu. ,,We hebben tot nu toe de quadvereniging niets in de weg gelegd om gebruik te maken van het tijdelijk braakliggende terrein, maar gezien het voornemen om dit gebied tot bedrijventerrein te ontwikkelen, is het nodig dat hier op afzienbare termijn archeologisch onderzoek wordt verricht.'' Bovendien, stelt het college, heeft de gemeente met het tijdelijk mogelijk maken van sportbeoefening, niet de verplichting op zich genomen een permanente locatie te regelen. ,,We hebben sowieso geen verplichting om in de accommodatie van sportverenigingen zoals de quadvereniging te voorzien.''

[WILDCROSSEN] Quadvereniging De Veluwse Zandhappers, is de enige officiële quadvereniging in Nederland en heeft momenteel ongeveer zeventig leden. De vereniging leeft naar eigen zeggen strikte veiligheidsregels na en voorkomt wildcrossen. Dat is volgens het college zeer positief. ,,Echter, het niet kunnen beschikken over een corssaccommodatie op grondgebied van de gemeente Barneveld, mag voor de quadrijders geen vrijbrief zijn om te gaan wildcrossen.''