Rik Bronkhorst 

COV Valerius werd op 9 december 1945 opgericht als christelijk gemengd koor. De naam verwijst naar Adrianus Valerius, een auteur en dichter van de ‘Nederlandtsche-gedenck-clanck’ uit de tijd van de tachtigjarige oorlog. ,,De naam is vast gekozen omdat er zo kort na de Tweede Wereldoorlog weer ongehinderd vrij gezongen kon worden”, beredeneert Kees de Fijter.

Valerius werd in 1971 een oratoriumvereniging. ,,Oratorium houdt in dat er voornamelijk koorwerken met een christelijke en klassieke inslag worden gezongen. Dat zijn moeilijke stukken, maar als we maar goed genoeg repeteren, dan gaat het altijd goed”, zegt hij lachend terwijl hij Stephan Pas aankijkt.

De kersverse koorleider zit sinds kort bij de vereniging, en hij bevestigt wat De Fijter zegt. Pas is de opvolger van Ger Vos, die het dirigeerstokje op 6 april aan hem overhandigde. Naast COV Valerius staat hij voor meerdere koren en orkesten. ,,Ik heb het erg naar mijn zin in Barneveld”, vertelt de Soester, die het eerste concert met de vereniging nog moet dirigeren.

De Fijter is blij met hem. ,,Hij is geen strenge dirigent”, lacht hij. ,,Ik ben wel heel precies”, voegt Pas toe. ,,Als puntje bij paaltje komt, dan kan ik wel streng zijn. Ik wil gewoon dat het bijvoorbeeld tijdens een concert goed gaat.” De Fijter neemt hem dat niet kwalijk. ,,We streven allemaal hetzelfde doel na.”

,,Dat komt doordat we dus maar één concert per jaar geven”, vertelt De Fijter. ,,We zingen stukken zoals de Matthäus Passion van Bach. Zo’n stuk is avondvullend. Soms zingen we ook meerdere stukken per concert. Feit is dat alles een heel lange voorbereiding nodig heeft. Dat is niet erg, maar wel ontzettend leuk. Het heeft als gevolg dat het publiek ons maar eens per jaar kan zien én dat het dan wel goed moet gaan.”

[LEDEN] Hij praat verder over het ledenaantal, dat 'wiebelt'. ,,Toen ik er tien jaar geleden bijkwam, zaten we rond de tachtig leden”, vertelt hij. ,,Nu hebben we ongeveer 55 leden, van wie een deel al niet meer meezingt.” Ondanks dde teruggang in leden gaat het goed met de vereniging. ,,We zingen nog steeds hartstikke goed.” Pas bevestigt dat.

De Fijter kan het schommelde aantal goed verklaren. ,,We hebben het allemaal zo druk. Dat geldt voor iedereen, en dat komt in vlagen. Misschien hebben we over tien jaar wel honderd leden.” ,,Op een vereniging zitten is net als een relatie. Je moet het bijhouden”, lacht Pas. ,,Dat een ledenaantal heen en weer gaat is niet erg. We kunnen het met ruim vijftig leden nog steeds prima redden”, bevestigt ook de dirigent.

[VOOROORDEEL] Dat Valerius een stoffig imago heeft, vinden de twee onterecht. ,,Ons jongste lid is begin twintig. Dat kan ik niet stoffig noemen”, vindt De Fijter. Pas kan aan de andere kant het oordeel wel begrijpen. ,,We zingen klassieke muziek. Daar houdt niet iedereen van, maar het betekent niet dat we stoffig zijn. Je moet deze muziek leren waarderen en daarnaast is het hier hartstikke gezellig. We hebben altijd een leuke repetitieavond.”

Dat weten ook de gastzangers, die soms meedoen. ,,Als bekend wordt dat we een bepaald stuk gaan opvoeren, dan spreekt dat sommige mensen behoorlijk aan. Zij doen dan alleen met dat stuk mee. We proberen dan te kijken of we hen niet ‘echt’ lid kunnen maken. Dat is in het verleden al een paar keer gelukt”, lacht hij.

[BALLOTAGE] Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. ‘Proefzingen’, wat vroeger nog wel moest, hoeft niet meer. ,,Daar zijn we een aantal jaar geleden al mee gestopt”, vertelt De Fijter. ,,Zoiets schrikt toch af, dat willen we niet. Als iemand iets minder goed kan zingen, kun je wel nog vaak veel leren door bijvoorbeeld zanglessen te nemen. Dat bieden we als vereniging ook aan. Er is geen ballotage, maar je moet affiniteit met zingen hebben”, lacht hij.

,,Op de repetitie doen we ook altijd verschillende oefeningen om het niveau bij te houden”, vertelt Pas. ,,Door bijvoorbeeld heel dicht bij juist of uit elkaar te gaan staan, moet je erg op je eigen stem letten. Dat helpt enorm.”

[SOLISTEN] Het valt voor het koor niet mee om de financiën op orde te houden. De kosten van een concert zijn hoog. Dat komt omdat er altijd een aantal solisten en een begeleidend orkest meedoen. ,,Daarnaast moet de dirigent ook betaald worden”, legt De Fijter uit. ,,Dit is voor ons zeker een punt van aandacht.”

De vereniging ontving tot 2013 subsidie. Sindsdien doen ze hun best om de kosten te dekken met meer acties, zoals wijnverkoop onder de leden. Leden betalen ook contributie, en er zijn verschillende sponsoren.

De vereniging denkt actief na over de toekomst. ,,Verjonging is een thema waar we nu erg mee bezig zijn”, vertelt De Fijter. ,,Hoe trekken we jongeren aan om ook mee te komen zingen? We kijken bijvoorbeeld hoe andere verenigingen in de regio dat doen. Samen komen we er vast wel uit.”

Het eerstvolgende concert is op zaterdag 28 maart in de Oude Kerk in Barneveld, waar werken van Puccini, Brahsm en Mendelssohn worden uitgevoerd.

Pauw Media
Foto: Pauw Media
Stephan Pas.
Pauw Media
Foto: Pauw Media
Kees de Fijter.