Wouter van Dijk

Dat meldt gemeentewoordvoerder Patricia van Putten. Bij het onderzoek is ook de buurman van het sportpark, MBO-school Aeres, betrokken, evenals omwonenden. ,,We bekijken nu samen met alle betrokken partijen wat de meest ideale uitbreidingsmogelijkheden zijn, in combinatie met een nieuwe indeling van het sportpark.'' Wat dat laatste betreft doelt Van Putten op een nieuwe entree van het sportpark, de huidige parkeervoorzieningen en het groen eromheen. ,,We pakken deze studie breed op, zodat we een passende voetbalaccommodatie met voldoende trainings- en wedstrijdcapaciteit kunnen ontwikkelen.''

SDVB wacht al jaren op uitbreiding met twee extra velden. In juni 2015 nam de Barneveldse gemeenteraad al een principebesluit hiertoe, door er bijna 8 ton voor te reserveren, maar tot nu toe bleef onduidelijk wanneer deze uitbreiding gerealiseerd kan worden. Van Putten: ,,We richten ons nu op realisatie in 2021, maar dan moet er wel komende maanden duidelijkheid komen om voldoende tijd te hebben voor de nog te volgen procedures. Uitgangspunt is dát het terrein van SDVB straks kan uitbreiden.''

Waar de twee nieuwe velden moeten komen, daar kan ze nu nog niet op vooruitlopen. ,,Alle opties worden nader onderzocht. In het ontwerp moet straks duidelijk worden wat de bedoeling is. Het zou kunnen dat er meerdere scenario's worden uitgewerkt.''

Voorzitter Jan van Beek van SDVB is er naar eigen zeggen mee bekend dat er achter de schermen aan het uitbreidingsplan wordt gewerkt, maar wacht concrete vervolgstappen af. ,,Ik ben positief, maar ik hoop ook dat er snel meer duidelijk wordt.'' De voetbalclub kampt al jaren met ruimtegebrek, door een ledengroei. ,,Momenteel staan er 120 jonge voetballers op de wachtlijst. Sommigen moeten nu een jaar wachten voordat ze mee kunnen doen en dat is jammer.'' Om de druk iets te verlichten, is eerder als tussenoplossing besloten dit jaar een vierde kunstgrasveld aan te leggen, ter vervanging van een natuurgrasveld. Dit om zo de speelcapaciteit te verhogen.

Wat betreft een nieuwe inrichting, gaf SDVB eerder al het aandachtspunt mee om de opstelmogelijkheden voor bussen bij de ingang van het sportpark te verbeteren, zodat een veilige opstapplaats ontstaat. 

Heliflight.nl
Foto: Heliflight.nl