Wouter van Dijk

Zolang er geen definitieve landelijke regeling is die gemeenten de vrijheid geeft om dit soort verenigingen een lager ozb-tarief te rekenen, komt er een Barneveldse subsidie om die extra kosten weer recht te trekken. Met dit voorstel van CDA, Lokaal Belang en Pro'98, ging ook de ChristenUnie woensdagavond tijdens de begrotingsbehandeling akkoord, waarmee een raadsmeerderheid ontstond. Eerder werd duidelijk dat het ozb-tarief voor niet-woningen volgend jaar met 25 procent verhoogd wordt, maar daar krijgen verenigingen met bijvoorbeeld een kantine of oefenruimte dus ook mee te maken. Een landelijke regeling om gemeenten de vrijheid te geven hiervan af te wijken voor verenigingen is in de maak, maar is nog niet rond.

Volgens de indieners van het voorstel is compensatie daarom op zijn plaats, omdat de verhoging anders voor verenigingen onevenredig is ten opzichte van hun inkomsten uit contributies en kantineverkopen. Lokaal Belang tipte dit probleem eerder al aan tijdens een commissievergadering. CDA sprak in dit kader over een ,,tegendraadse ontwikkeling'', aangezien deze partij juist eerder een plan indiende om de lasten voor verenigingen te verlagen. Wethouder André van de Burgwal zegde toe dit op te pakken en snel met een voorstel te komen met daarin duidelijk de spelregels voor deze compensatieregeling. SGP, VVD en Burger Initiatief steunden het compensatieplan niet.