De lekkage werd zondag 24 januari ontdekt. Het college van kerkrentmeesters meldde eerder dat de waterlekkage zich vermoedelijk in het verwarmingssysteem ,,ergens in/onder de vloer nabij de lezenaar, avondmaalstafel en kansel bevindt. ,,De beschadigde houten vloer aan de kant van de kerkrentmeesters- en diakenenbank ligt er volledig uit alsook enkele plavuizen nabij de avondmaalstafel...