Tot en met gisteren gold voor kerken nog een uitzonderingspositie op de regel dat er maximaal dertig personen in een binnenruimte mogen samenkomen. Van deze positie doen de kerken nu vrijwillig afstand. Het overleg tussen de minister en de koepels volgde op de ophef in de Tweede Kamer, over diensten in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst. Hier waren gisteren drie bijeenkomsten, elk met 600 ...