Voor veel gemeenteleden van de Gereformeerde Gemeente in Nederland was de Biddag voor Gewas en Arbeid op 11 maart de laatste keer dat ze in de kerk samenkwamen. ,,Mensen vinden het heel fijn om weer naar de kerk te gaan”, zegt scriba Henk Morren. ,,Het was een moeilijke periode. Het samen opgaan als gemeente werd gemist, het meeleven met elkaar. Dat komt nu weer terug.” Gisteren was het kerkgebouw aan de Vellerselaan ongeveer voor een kwart gevuld: er is ruimte voor zo’n 2800 mensen in de kerkbanken. Daarop zaten nu zo’n 800 gelovigen. Zij werden vooraf uitgenodigd voor de dienst. ,,In de afgelopen weken hebben we geïnventariseerd met hoeveel mensen de gezinnen weer wilden komen”, legt Morren uit. ,,Aan de hand van die lijst is een selectie gemaakt en zijn er mensen uitgenodigd, tot we aan het maximumaantal zaten.” Zij kwamen zondag via vier verschillende ingangen binnen. ,,Bij elke deur stond iemand die de mensen welkom heette. Die verwees hen door naar de zitplaats. In de kerkzaal zelf stonden ook mensen om de goede zitplaats aan te wijzen.” Via acht uitgangen kon men weer naar buiten.

[TICKETSYSTEEM] De Hervormde kerken in Voorthuizen (Dorpskerk en Bethabara) maken gebruik van een ticketsysteem. Dit doen zij op alfabetische volgorde. De ene week kunnen kerkleden met een achternaam die begint met de letter A tot en met L een ticket krijgen, de andere week K tot en met Z. ‘s Ochtends kunnen gelovigen komen tussen nul en 50 jaar, in verband met de kinderoppas. ‘s Middags en ‘s avonds zijn vijftigplussers welkom. ,,Kerkleden moesten zich vooraf aanmelden”, zegt kerkrentmeester Johan Kuijt. ,,Met het ticket kwamen ze binnen. Daar werd hen ook gevraagd of ze gezond zijn. De handen werden gedesïnfecteerd, waarna de koster de bezoekers naar hun plek bracht.” De gemeenten in Voorthuizen beginnen voorzichtig met het toelaten van kerkgangers. ,,In Bethabara kunnen we 560 man kwijt, er waren er nu zo’n 125 aanwezig. Komende zondag kijken we het nog even aan, om te bezien of we daarna nog wat bijplussen.”

[BELIJDENIS] Nog voorzichtiger pakt de Hervormde Kerk in Barneveld de versoepelingen aan. In de Oude Kerk waren bijvoorbeeld slechts honderd gelovigen, terwijl daar normaal zo’n 1100 mensen kunnen zitten. ,,In onze gemeente hebben we gisteren drie belijdenisdiensten gehouden”, vertelt voorzitter Martin Morsink van de kerkenraad. ,,Daar waren nog nauwelijks gemeenteleden aanwezig, bijna alleen vrienden en kennissen van de catechisanten. Je zou het proefdraaien kunnen noemen. Volgende week zijn er nog doopdiensten, die pakken we ook zo aan. En van daaruit gaan we weer meer gemeenteleden toelaten. Wij gaan voor een voorzichtige aanpak.”

De Barneveldse en Voorthuizense kerken maakten zondag verschillende keuzes met betrekking tot het samen zingen. De ene gemeente doet dit nog niet, omdat dit het virus verder zou kunnen verspreiden, andere doen dit wel. De Gereformeerde Gemeente in Nederland heeft ervoor gekozen om wél samen te zingen. ,,De adviezen liggen er, en die bieden ruimte voor samenzang”, zegt Morren. ,,Het is de verantwoordelijkheid van de kerken zelf om daar een verantwoorde keuze in te maken. Het is zó’n wezenlijk onderdeel van de dienst. Niet samen zingen zou een groot gemis zijn.”

De hervormde kerken in Barneveld en Voorthuizen kiezen er bewust voor om nog niet samen te zingen. ,,Het is ons een beetje onduidelijk of het wel of niet mag”, zegt Barnevelder Morsink. ,,Het past bij onze voorzichtige aanpak om dit nog even niet te doen.” Hetzelfde geldt voor de Dorpskerk en Bethadara in Voorthuizen. ,,Een muziekteam verzorgt onze muzikale begeleiding. In de Dorpskerk is er een zanggroep van zes personen. Zij hanteren een onderlinge afstand van twee meter. De gemeente zingt bewust niet mee.”

Jannes Bijlsma