Jannes Bijlsma

De reden voor de extra parkeerplekken is dat er soms te weinig ruimte is om te parkeren, vertelt voorzitter Gertjan van Holland van de kerkvoogdij. ,,Vooral bij begrafenissen en condoleances kan het erg druk zijn. Dan moeten de auto’s soms bij pannenkoekenboerderij De Tolboom worden neergezet. Nu kregen we de kans om grond te verwerven van de buurman. Zo’n kans krijg je niet vaak, dus die hebben we aangegrepen.” Met de nieuwe parkeerplekken moet de overlast verdwijnen.

Het kerkgebouw aan de Hoevelakenseweg werd vijf jaar geleden in gebruik genomen. Destijds ging men uit van 0,15 parkeerplaatsen per zitplaats in de Sionskerk. ,,Bij een gewone zondagse kerkdienst is dat ook voldoende”, aldus Van Holland. ,,Het zit bij onze diensten nooit helemaal vol.” Het ledenbestand van de gemeente staat al enkele jaren op zo’n driehonderd en daar zit weinig verandering in.

Maar door ontwikkelingen van buiten de gemeente zou dat voor de langere termijn kunnen veranderen. Dit heeft te maken met het feit dat de zustergemeente in Barneveld, de Pniëlkerk aan de Rietberglaan, steeds voller wordt. ,,Daar zit men steeds krapper in het jasje”, weet Van Holland. ,,Daarom is besloten dat nieuwe leden die woonachtig zijn boven de A1 niet meer in de kerk in Barneveld maar in Terschuur terecht komen. Kerkgangers uit Voorthuizen die nu al in Barneveld te kerke gaan, blijven daar.”

Het college van b. en w. wil meewerken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Hiervoor moet nog een aantal milieu-onderzoeken worden uitgevoerd.